Kule vinci olmayan şantiyeler için uygun olan sistemdir.

Kaset tipi sisteme göre avantajı çoğu bina tipinde uygundur buna karşın montaj süresi kaset tipine göre daha fazladır

Konvansiyonel Tip Güvenlik Ağ Konsolu